Wil jij je hoogsensitiviteit van een last naar kwaliteit brengen? Met mijn begeleiding leer jij jezelf een andere levenshouding aan d.m.v. zelfonderzoek. Je leert om bewuster te zijn.

Mijn naam is Heidi Beckker en ik help je graag op weg.

Ja, ik wil vrijblijvend kennismaken

Algemene voorwaarden

 agree 200x250

Heidi Beckker

is een gekwalificeerd HSP begeleider. Aangesloten bij het landelijke HSP Begeleiders Netwerk (HSPBN) JE BENT NATUUR is ingeschreven bij de KvK te Den Haag onder dossiernummer: 57444706.

Cliëntgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden onder geheimhouding door de begeleider gedurende de leergang, zorgvuldig bewaard. Er worden geen cliëntgegevens van welke aard dan ook, aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

De begeleider adviseert de huidig benodigde, c.q. door de cliënt gewenste bezoekfrequenties, bij zijn/haar huisarts te continueren.

Indien u na enige tijd het eventuele gebruik van medicatie wenst te veranderen, dient u dit uitsluitend en alleen met uw huisarts te overleggen. De begeleider kan en mag daarin niet adviseren.

Kosten leergang:
  • De kosten voor zowel het intakegesprek als de vervolgsessies zijn € 75,00 per sessie (incl. 21% btw). Een sessie duurt ca. 1,5 uur. Voor of na elke sessie wordt er contant of per betaalverzoek in de praktijk, ter plekke voldaan.
Annuleren
  • Annuleringen en/of wijzigingen kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven. Indien er geen bericht van annulering en/of wijziging telefonisch is doorgegeven, wordt het normale tarief berekend.
  • Afspraken die verder liggen dan 7 dagen, zijn en blijven zonder kosten mogelijk te annuleren en/of te wijzigen.
  • Afspraken die binnen 7 dagen plaatsvinden, kunnen niet zonder kosten worden geannuleerd en/of gewijzigd. Indien dat toch plaatsvindt, wordt er €10,00 in rekening gebracht voor de annulering en/of wijziging.
  • Afspraken die op de dag van de afspraak, of een dag voor de afspraak worden geannuleerd en/of gewijzigd, worden tegen het normale tarief in rekening gebracht. Met uitzondering van ziekte en serieuze familiaire omstandigheden.

Deze invoering zorgt voor lagere sessiekosten dan gemiddeld en een effectievere leergang met regelmaat.

Klacht indienen

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan hoor ik dat graag. We kijken dan samen naar een oplossing. Mocht dat niet meer mogelijk zijn dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij het Klachtenportaal Zorg