Wil jij je hoogsensitiviteit van een last naar kwaliteit brengen? Met mijn begeleiding leer jij jezelf een andere levenshouding aan d.m.v. zelfonderzoek. Je leert om bewuster te zijn.

Mijn naam is Heidi Beckker en ik help je graag op weg.

Ja, ik wil vrijblijvend kennismaken

Privacy

privacy-400

Privacyverklaring

HSP Begeleiding Heidi, gevestigd aan Abraham van der Hulstlaan 47 2253 VL Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Heidi Beckker
Abraham van der Hulstlaan 47
2253 VL Voorschoten
Telefoon 0627515999

Persoonsgegevens die wij verwerken
HSP Begeleiding Heidi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres onderaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HSP Begeleiding Heidi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Op grond van de wettelijke grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming
HSP Begeleiding Heidi neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (ikzelf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HSP Begeleiding Heidi bewaart je persoonsgegevens zo kort mogelijk, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wettelijk een andere termijn is voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden
HSP Begeleiding Heidi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HSP Begeleiding Heidi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

koekjes-400

Cookies die wij gebruiken

De website HSP Begeleiding Heidi gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De website HSP Begeleiding Heidi gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. De cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we onze content kunnen verbeteren. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je om toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, mogelijk werkt een enkele functionaliteit niet meer optimaal. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.